Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.ellyahmusic.com/sklep jest firma Ellyah Music Productions Katarzyna Rokicka
NIP: 951-201-05-55, Ul. Sarmacka 10d lok 20 02-972 Warszawa

2. Poniższy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego ?Ellyah Music”, a dokonanie zakupów oznacza zgodę na postanowienia w nim zawarte.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Zamawianie towaru

1. Klient zamierzający nabyć towar w sklepie Ellyah Music może złożyć zamówienie w następujący sposób:

? telefonicznie: 606 835 650
? pocztą internetową: biuro@ellyahmusic.com
? za pośrednictwem sklepu internetowego www.ellyahmusic.com/sklep

2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza.? Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

3. Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie. Prosimy o upewnienie się, czy zawartośc koszyka jest zgodna z Państwa życzeniem.

4. Zamówienia przez internet można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Jeżeli w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia, nie uda się go potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.

6. W sytuacjach szczególnych www.ellyahmusic.com/sklep ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia.

7. Realizacja zamówienia następuje po jego weryfikacji, o czym informujemy odpowiednim e-mailem.

8. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest powiadamiany e-mailami określającymi jego status kolejno jako: przyjęte do realizacji, zrealizowane lub ewentualnie – anulowane.

9. Czas realizacji zamówienia to okres od rozpoczęcia realizacji do wysyłki spakowanego zamówienia.

10. W przypadku stwierdzenia braku czasowej lub całkowitej dostępności produktu, Klient zostanie powiadomiony celem wydłużenia terminu realizacji, zmiany lub wycofania zamówienia.

11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy.

? III. Dostarczenie towaru i zapłata

1. Przez dokonanie dostawy towarów rozumie się wysłanie towaru do klienta.

2. Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi

? za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera);

? przelewem na konto firmy podane przy zamówieniu;

? gotówką w kasie – w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście;

3. W przypadku pobrania:

? Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

? Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Ellyah Music Productions a Kupującym.

? Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biuro@ellyahmusic.com
Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:

? osobiście do Sklepu, wraz z dowodem zakupu

? wysłanie produktu do Sklepu wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.?? Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.